Varastonhallinta OPOn avulla

Varastonhallinta lähtee liikkeelle pienistä asioista. Käytännössä päivittäisiä toimenpiteitä ovat ainoastaan osien lisäys, etsintä/keräily sekä siirto. Osien saldomuutoksien tulee olla erittäin helposti tehtäviä toimenpiteitä. Lisäksi osien etsintä ja keräily on oltava visuaalisesti toteutettu, jotta osat varmasti löytyvät.

Näillä metodeilla OPO tehostaa tuotannon ja varaston toimintaa. OPO:n avulla saadaan jokapäiväiset perusasiat toimimaan niin kuin ne pitäisi toimia. Kun perusasiat ovat kunnossa voidaan keskittyä tuloksen tekemiseen!

Katso alta Osienpaikannusohjelman perusteita läpikäyvä tutoriaali.

Videolla nähdään Osienpaikannusohjelma OPO:n perusteita eli nimikkeiden lisäystä, visuaalista etsintää sekä poistoa. Videolla nähdään myös, kuinka ohjelma pitää yllä reaaliaikaisesti inventaariota aina saldomuutoksia tehdessä. Lopussa nähdään myös kuinka logihistoriasta rakentuu automaattisesti helposti ymmärrettävä pylväsdiagrammi inventaariotasojen muutoksista.

Ohjelmassa voidaan nimikkeet joko kirjoittaa manuaalisesti itse tai lukea viivakoodista niin kuin videolla:

Helppo inventaarion ylläpito 

Osienpaikannusohjelma OPO on helppokäyttöinen ja tehokas varastonhallintaohjelma. OPO pitää hallinnassa tavarat, tuotteet ja tilaukset ja vastaa aina kysymyksiin mitä, kuinka paljon, missä ja milloin. Erityisesti OPO:n vahvuus on sen helppokäyttöisyyden lisäksi sen visuaalisuus, jonka avulla tavarat ja tilaukset löytyvät erityisen helposti, tarkasti ja oikeaan aikaan.

Ohjelman avulla pidät helposti yllä reaaliaikaisesti inventaariotasi. Erityisesti ohjelma näyttää tarkasti missä tavarasi ovat, jolloin pääset myös nopeasti hyödyntämään koko inventaariotasi. Ohjelma ilmoittaa automaattisesti,mikäli tuotettasi on hyllyssä liian vähän.

Layoutin suunnittelu ja sijaintilogiikan määrittely OPOn avulla

Layoutin suunnittelu ja sijaintilogiikan määrittely ovat aina haasteellisia asioita toteuttaa.

Katso alta video, jolta näet kuinka Osienpaikannusohjelman avulla voit mallintaa varastosi Layoutin ja hyllykkörakenteet sekä määrittää sijaintien nimeämislogiikan.

Tuoterakenteet

OPO:n avulla teet helposti erilaisia tuotepaketteja, mikäli tuotteesi tai tilauksesi
koostuu monista osista. Pystyt helposti etsimään kaikkia tuotepakettisi osia ohjelman
avulla. Erilaiset kokoonpanon tehtävät nopeutuvat ja tuotannon läpimenoaika
pienenee kun tiedät heti missä ja kuinka paljon tarvitsemiasi osia on.

Työvaiheet ja aikataulutus

OPO:n avulla pystyt määrittämään tuotteillesi tai tilauksillesi omat työvaiheet. Pystyt
tehostamaan tuotantoasi ja tuotannon läpimenoaikaa kun tilauksesi osat kulkevat
aina suunnitellun mukaisesti aikataulussa ja oikeisiin työvaiheisiin. Työvaiheet
saadaan kuitattua ohjelman avulla helposti ja tilausten valmistumisen seuranta tuo
projektihallinnalle lisää laatua.

Varaston arvo

Tiedä varastosi arvo reaaliaikaisesti. Vähennä turhaa varaston arvoa, jolloin varat vapautuvat muuhun toimintaan. Tiedät varastosi arvon yksittäiskappaleissa ja koko varaston arvon.