Suosituksia halton marinelta

"Reaaliaikainen varaston ylläpito saavutetaan helposti"

Halton Marinen esimies Petri Salonen sekä tuotannon työntekijät 3.4.2019.

Petri Saloselta voi kysyä käyttökokemuksia myös suoraan numerosta

+358 405639612 

Onko varastossanne osat hukassa ja inventaario sekaisin?

Osienpaikannusohjelma OPO on välivarastojen toimintaa selkeyttävä ja tiedonkulkua parantava ohjelma. OPO:n avulla mallinnat tarkasti kaikki varastosi hyllyköt ja lattiapaikat. Tämän jälkeen osien lisäys ja erityisesti etsintä on helppoa ja nopeaa. Osia on lähes mahdoton hävittää, kun osien sijainnit nähdään visuaalisesti ja tarkasti aina hyllykkönäkymään saakka. 

Alla olevasta kuvasta nähdään koko ohjelman perusidea. Ohjelma johdattaa käyttäjän tarkasti etsityn tuotteen luo osoittaen ensin oikean hyllyn Layoutista ja sitten oikean lavapaikan hyllystä:

Etsitty tuote layoutissa

Etsitty tuote Hyllykkönäkymässä

Miksi tuotantoerien etenemistä kannattaa seurata jo päiviä ennen kuin ne kuuluisi keräillä loppukokoonpanoon?

Usein osien keräily loppukokoonpanoon toteutetaan aikataulutettuna päivänä sovittuna aikana. Tämä onkin optimitilanne ja johon pitäisi pyrkiä, keräillä vaaditut osat oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan.

Ongelmaksi usein tulee kuitenkin se, että

Keräilyssä olevia osia ei kaikkia aina löydetä tai niitä ei ole vielä valmistettukaan, tilattu tai ne ovat vaan päässeet loppumaan. Tämä

 • aiheuttaa pysähdyksiä tuotannossa

 • hidastaa läpimenoaikaa

 • lisää epäselvyyksiä ja selvitettäviä asioita

 • lisää työntekijöiden stressitasoja.

 

Osien etsimiseen kuluu aina turhaa aikaa, mikäli ne eivät ole tarkoitetussa sijainnissa. Mikäli osia ei löydetä ollenkaan, ne joudutaan yrityksen toiminnasta riippuen mahdollisesti

 • valmistamaan useine työvaiheineen uudestaan. Tämä saattaa johtaa siihen, että

         tuotanto pysähtyy, jotta hukatut osat saadaan valmistettua kiireellisesti muiden                               aikataulutettujen tilausten välissä.  

Keräilyssä ilmenevät puutteet laskevat

 • toimitusvarmuutta

 • asiakastyytyväisyyttä

 • koko yrityksen toiminnan kannattavuutta.

Mutta jos keräilijät tekevät keräilylistat jo viikkoa aiemmin kuin kyseinen keräily pitää suorittaa, pystyvät he

 • tarkastaa listan avulla päivittäin, että tarvittavat keräiltävät osat ovat varmasti edenneet aikataulun mukaisesti tuotannossa.

 • reagoimaan ajoissa tulevaan tilanteeseen. Puuttuvia osia pystytään etsimään riittävän ajoissa ennen varsinaista keräilypäivää. Jos osia ei löydetä ollenkaan, keräilijät pystyvät

 • tilaamaan osat ajoissa uudelleen tai

 • aloittaa niiden työstön tuotannossa uudelleen muiden tilausten aikataulutusta liikaa sotkematta.

 

Tarkastellessa keräilylistan osia kuvaillun mukaisesti riittävästi etukäteen varmistetaan, ettei esim. kokoonpanossa tule pysähdyksiä osapuutteiden vuoksi. Kun kaikki tarvittavat osat saadaan aina keräiltyä ajallaan, saadaan

 • tuotannon läpimenoaikaa tehostettua.

 • toimitusvarmuutta nostettua

 • parempaa asiakastyytyväisyyttä

 • parempaa laatua, kun aikaa jää nyt huolellisempaan työskentelyyn aiempaa enemmän.

 • koko yrityksen kannattavuus paranemaan

 • parempaa työtyytyväisyyttä stressittömämmässä työympäristössä!

miten keräily tehdään helposti visuaalista sijaintikarttaa hyväksikäyttäen?

Keräilylistan tuotantoerät ja niiden sijainnit pystytään näyttämään visuaalisesti varaston layoutissa seuraavaan tapaan.

Kohta 1. Keräilylista. Valitsemalla tuotantoerät listalta nähdään välittömästi niiden tarkat sijainnit Layoutissa.

Kohta 2. Keräilijä huomaa heti, että yksi tuotantoerä on huomattavasti jäljessä muita tuotannosta keräiltäviä tuotantoeriä.  Taulukossa valittuna oleva tuotantoerä TE_000210 on vasta Työvaiheessa 1 eli Levytyökeskuksella, kun

Kohta 3. loput keräiltävistä tuotantoeristä on jo lähempänä Kokoonpanoa eli työpistettä 6.  

 

Työvaiheista 4 ja 5 on vielä tekemättä, joten keräilijä ehtii ajoissa selvittämään tilanteen ja saamaan jäljessä olevan tuotantoerän valmistumaan ajoissa tulevaa kokoonpanon keräilyä varten.

Miten optimoida tuotteiden hälytysrajat ja kuinka paljon säästöjä se voi tuottaa?

Alla näet Mallituote1:n kuukausittaisen saldomuutoshistorian visuaalisessa muodossa.

Tässä esimerkissä optimoimalla tuotteen hälytysrajan säästetään 100 000 euroa.  

Kohta 1: Mallituotetta oli lähtötilanteessa 1500 kpl ja yhden kappaleen arvo 100 euroa. Kokonaisarvo oli siis yhteensä 150 000 euroa. Tuotetta oli kahdessa sijainnissa, Työpisteellä 1 ja sijainnissa 01_01_01_05.

Kohta 2: Kuukausittain tuotetta käytiin hakemassa sijainneista tasaisesti aina 50 kpl kerrallaan.

Kohta 3: Tuotteelle oli määritetty aiemmin hälytysraja 1250 kappaleen kohdalle.

Kohta 4: Kun tuotteen saldo laski hälytysrajan tasolle, lähti automaattisesti tilaus tuotteen valmistajalle, joka toimitti tilauksen eli 250 kpl kyseistä tuotetta.  Saldot nousivat toimituksen saapuessa lähtötilanteen tasolle.

Kohta 5: Diagrammista nähdään, että Mallituote1:n saldovaihtelu on koko ajan ollut 1250 ja 1500 kappaleen välillä.  Tuotteen hälytysraja on siis selkeästi liian korkealla ja rahaa on sidoksissa turhaan ylimääräiseen inventaarioon.

Kohta 6: Optimaalinen, mutta silti turvallinen hälytysraja voisi olla 250 kappaleen kohdalla. Tällöin saldovaihtelu liikkuisi koko ajan 250 ja 500 kappaleen välillä. Tällöinkin jää siis vielä 250 kappaletta turvavaraa, mikäli tulee tilauspiikkejä.  

Kohta 7: Kun tuotteen hälytysraja on optimoitu, saadaan myös koko inventaarion taso optimoitua. Mallituote1:n hälytysraja optimoitiin 1000 kappaletta alemmaksi. Tällöin myös inventaarion kokonaistaso saatiin optimoitua. Yhteensä inventaarion optimointi säästi 100 000 euroa, kun inventaariota saatiin pienennettyä 1000 kappaleella. Optimoidun inventaarion korkein taso on jatkossa 500 kpl ja euroissa 50 000 e, kun se aiemmin oli 1500 kpl ja 150 000 euroa. Potentiaalinen säästö nähdään kuvassa kohdassa 5 keltaisella nuolella.

OPO:n avulla sijaintilogiikat kuntoon 

Oletteko laajentamassa varastoanne?

Osienpaikannusohjelman avulla suunnittelet ja määrität uuden varastosi sijaintilogiikat osastoille ja hyllyille kätevästi

Varmempaa ja tehokkaampaa varastonhallintaa

Varmuus siitä, että osat löytyvät nopeasti ja että niitä on tarpeeksi, johtaa kustannusten pienentymiseen, laadun paranemiseen, stressittömämpään ja tarkoituksellisempaan työntekoon, tyytyväisempiin asiakkaisiin sekä parempiin tuottoihin.

Haluatko tietää miten voit tehostaa varastosi toimintaa?

 

Tai kysyä mitä vaan Osienpaikannusohjelmaan liittyvää esim hinnastoa tai ohjelman käyttöönotosta?

 

Kirjota vapaamuotoinen viesti alle ja vastailen piakkoin!

Terveisin, 

Anssi Nurminen

anssi.nurminen@muhkia.com

045-78743131

Ota yhteyttä